AloitaAktia

Selkeä hinnoittelu

Ei piilokuluja. Tiedät aina, kuinka paljon maksat.

Läpinäkyvä hinta

Sama 0,45 % hallinnointipalkkio salkun koosta riippumatta

Kulumme ovat selkeät ja läpinäkyvät: maksat vain hallinnointipalkkion ja tuotteiden kulut. Rahojen sijoittaminen ja lunastaminen on ilmaista, minkä lisäksi salkku pidetään automaattisesti tasapainossa kuluitta sinulle. Kululaskuristamme näet kuinka paljon palvelun käyttäminen maksaa kuukaudessa riskitason 10 salkulla.
Impakti-salkku
ETF-salkku

5 000 €

1 000 €
50 000 €
Laskelma perustuu 7,4 % keskimääräiseen kasvuun vuodessa.
Tuottoarvio
Kokonaiskustannus
3,85 €/kk
joista tuotteiden osuus 1,98 €/kk*
Päästövähennys
34 300 kg
vähennettyjä CO2 päästöjä 20 vuoden sijoitusajalla
Varat yhteensä
22 084 €
20 vuoden sijoitusajalla
* Impakti-salkun tuotteiden keskimääräiset kustannukset ovat 0,45 prosenttia vuodessa. Kokonaiskustannus muodostuu käytettyjen vastuullisiin sijoituksiin rajaavien ETFien hallinnointipalkkioista, Impakti-rahaston hallinnointipalkkiosta ja palvelun hallinnointipalkkiosta.
Miksi Impakti-palvelu?

Fiksu hajautus ja maltilliset kustannukset näkyvät viivan alla

Ei ostokuluja
Varojesi siirtäminen on aina ilmaista.
Ei säilytyspalkkioita
Varojesi säilyttäminen on aina ilmaista.
Ei kaupankäyntikuluja
Indeksirahastojen ostaminen on aina ilmaista.
Ei lunastuspalkkioita
Varojesi lunastaminen on aina ilmaista.
Tule asiakkaaksi

Mikä on juuri sinulle paras tapa sijoittaa?

Meillä on kaksi erilaista salkkua. Molemmat niistä ovat laajasti hajautettuja ETF–salkkuja, joiden tuotto-odotus on erinomainen.
ETF-salkku
Tehokas ja hajautettu salkku
Hallinnointipalkkio
0,45 %
Tuotteiden keskimääräiset kustannukset
0,18 %
Yhtiöiden määrä, joihin sijoitukset hajautettu
7000
Arvioitu päästövähennys 20 vuoden aikana
0 kg
Sinulle räätälöity
Laajasti hajautettu ETF-salkku
Automaattisesti tasapainossa älykkäillä algoritmeilla
Sijoittaa vain vastuullisiin yhtiöihin
Ympäristöllinen hyöty
Yhteiskunnallinen hyöty
UUTTA
Impakti-salkku
Tehokas päästöjä vähentävä salkku
Hallinnointipalkkio
0,45 %
Tuotteiden keskimääräiset kustannukset
0,45 %
Yhtiöiden määrä, joihin sijoitukset hajautettu
2100
Arvioitu päästövähennys 20 vuoden aikana
152 t
Sinulle räätälöity
Laajasti hajautettu ETF-salkku
Automaattisesti tasapainossa älykkäillä algoritmeilla
Sijoittaa vain vastuullisiin yhtiöihin
Ympäristöllinen hyöty
Yhteiskunnallinen hyöty
Aloita sijoittaminen
FAQ

Onko sinulla vielä avoimia kysymyksiä?

Onko salkun koolla alarajaa?

Kyllä. Rakennamme asiakkaillemme salkkuja 1000 eurosta ylöspäin. Tämä johtuu ETF-rahastojen yksikköhinnoista: pienemmillä summilla salkun hajautus kärsii, koska kaikkia haluttuja ETF-rahastoja ei voida ostaa. Lisäsijoitusten koolle ei ole asetettu mitään alarajaa – voit valita juuri sinulle sopivan säästömäärän.

Mitä on impakti-sijoittaminen?

Kutsumme impakti-sijoittajamiseksi sellaista sijoittamista, jossa hyvän taloudellisen tuoton lisäksi edistetään aktiivisesti ratkaisuja maailmamme keskeisimpiin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen, köyhyyteen ja eriarvoisuuteen liittyen. Impakti-sijoittaminen tunnetaan myös nimellä vaikuttavuussijoittaminen.

Mitä eroa on impakti-sijoittamisella ja vastuullisella sijoittamisella?

Vastuullisessa sijoittamisessa karsitaan ongelmayhtiöt, kun taas impakti-sijoittamisessa sijoitetaan ratkaisuja tarjoaviin yhtiöihin. Impakti-sijoittajaminen on sellaista sijoittamista, jossa hyvän taloudellisen tuoton lisäksi edistetään aktiivisesti ratkaisuja maailmamme keskeisimpiin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen, köyhyyteen ja eriarvoisuuteen liittyen.

Mikä on Impakti-rahasto? Miten se eroaa Impakti-salkusta?

Impakti-rahasto sijoittaa sellaisiin kohteisiin, jotka hyvä tuoton lisäksi tavoittelevat jotain positiivista mitattavissa olevaa hyötyä yhteiskuntaan tai ympäristöön. Impakti-rahasto ei sellaisenaan kuitenkaan sovellu salkun ainoaksi sijoitukseksi, vaan se toimii parhaiten osana hajautettua sijoitussalkkua.

Impakti-salkun ydin on rakennettu vastuullisista ETF-sijoituksista, joilla salkkuun saadaan laaja hajautus kustannustehokkaasti. Vastuulliset ETF-sijoitukset mahdollistavat myös sen, että salkku voidaan räätälöidä sinun riskitasollesi sopivaksi. Tämän lisäksi Impakti-salkku sijoittaa riskitasollesi sopivan määrän Impakti-rahastoon, jonka kautta salkkuusi tehdään impakti-sijoituksia ja osallistut myös maailman keskeisimpien ongelmien ratkontaan.

Onko impakti-sijoittaminen kannattavaa?

Impakti-sijoittamista on monenlaista: Uusiutuvan energian rakennusprojektin rahoittaminen on riskiltään ja tuotto-odotukseltaan hyvin erilaista kuin mikrolainaaminen kehittyvien maiden yrittäjille. Jonkin impakti-sijoituksen tuotto-odotus voi olla kymmeniä prosentteja vuodessa, kun taas toisen 1 % vuodessa. Kuten tavallisessakin sijoittamisessa, pitää impakti-sijoittajan aina verrata tuotto-odotusta sijoituksen riskisyyteen ja tehdä sijoituspäätökset tämä huomioiden.

YK:n arvioiden mukaan kaikkien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen voisi vaatia jopa 30 000 miljardin euron investointeja - tämä antaa käsityksen siitä kuinka paljon impakti-sijoittamiselle on kysyntää.

Impakti-sijoittaminen on siis aivan yhtä kannattavaa kuin tavallinen sijoittaminen. Vaihtoehtoja on kuitenkin vähemmän, joten impakti-sijoittamisessa on tärkeää varmistaa että sijoittaja saa riittävän hajautuksen ja että salkku vastaa hänen riskitasoaan. Impakti-palvelussa tämä tehdään sijoittamalla impakti-kohteiden lisäksi myös vastuullisiin osake- ja korkosijoituksiin, jolloin sijoitukset saadaan hajautettua tuhansiin yrityksiin.

Mikä on ETF (Exchange Traded Fund)

ETF:t muistuttavat tavallisia sijoitusrahastoja, mutta niitä voidaan ostaa osakkeiden tapaan kansainvälisistä pörsseistä. Useimmat ETF:t ovat passiivisia indeksiosuusrahastoja, joiden sijoituksissa jäljitellään mahdollisimman tarkasti jotakin markkinaindeksiä.

Esimerkiksi useimpien keskeisten talousalueiden ja maiden osakemarkkinoille on tarjolla omat ETF:t. Lisäksi ETF:ien kautta voi sijoittaa korko-, hyödyke ja kiinteistömarkkinoille. ETF:ien perusajatuksena on tarjota edullisilla kuluilla osuus jostakin arvopaperi-indeksistä.

Tavallisista sijoitusrahastoista poiketen useimmat ETF:t eivät siis valikoi sijoituskohteitaan, vaan ne pyrkivät ainoastaan sijoittamaan varansa markkinan koostumusta kuvaavan indeksin mukaisesti. Tällaisen passiivisen indeksisijoittamisen ideana on saada sijoitukselle valitun markkinan keskimääräinen tuotto keskimääräisellä riskillä.

Mitä sijoittaminen ETF:iin kauttanne maksaa?

Tavallisesti ostaessasi ETF:iä omatoimisesti maksat jokaisesta ostosta ja myynnistä kaupankäyntipalkkiot ja arvopaperien säilytyksestä säilytyspalkkion. Meillä lisäsijoitukset ja lunastukset ETF-salkkuun ovat ilmaisia ja maksat vain kiinteän hallinnointipalkkion joka on sama 0.45 % riippumatta salkkusi koosta.

Aloita sijoittaminen jo tänään

Aloita sijoittaminen