AloitaTaaleri

Selkeä hinnoittelu

Ei piilokuluja. Tiedät aina, kuinka paljon maksat.

Hinta

Sama hallinnointipalkkio salkun koosta riippumatta

0,45 %

Palvelun kokonaiskustannus koostuu Taalerin hallinnointipalkkiosta ja salkussa käytettyjen sijoitustuotteiden palkkioista.

Aloita sijoittaminen

Mikä on juuri sinulle paras tapa sijoittaa?

Meillä on kaksi erilaista salkkua. Molemmat niistä ovat laajasti hajautettuja ETF–salkkuja, joiden tuotto-odotus on erinomainen.
ETF-salkku
Tehokas ja hajautettu salkku
Taalerin hallinnointipalkkio
0,45 %
Tuotteiden keskimääräiset kustannukset
0,18 %
Yhtiöiden määrä, joihin sijoitukset hajautettu
7000
Arvioitu päästövähennys 20 vuoden aikana
0 kg
Sinulle räätälöity
Laajasti hajautettu ETF-salkku
Automaattisesti tasapainossa älykkäillä algoritmeilla
Sijoittaa vain vastuullisiin yhtiöihin
Ympäristöllinen hyöty
Yhteiskunnallinen hyöty
UUTTA
Impakti-salkku
Tehokas päästöjä vähentävä salkku
Taalerin hallinnointipalkkio
0,45 %
Tuotteiden keskimääräiset kustannukset
0,45 %
Yhtiöiden määrä, joihin sijoitukset hajautettu
2100
Arvioitu päästövähennys 20 vuoden aikana
152 t
Sinulle räätälöity
Laajasti hajautettu ETF-salkku
Automaattisesti tasapainossa älykkäillä algoritmeilla
Sijoittaa vain vastuullisiin yhtiöihin
Ympäristöllinen hyöty
Yhteiskunnallinen hyöty
Aloita sijoittaminen
FAQ

Onko sinulla vielä avoimia kysymyksiä?

Onko salkun koolla alarajaa?
Kyllä. Rakennamme asiakkaillemme salkkuja 1000 eurosta ylöspäin. Tämä johtuu ETF-rahastojen yksikköhinnoista: pienemmillä summilla salkun hajautus kärsii, koska kaikkia haluttuja ETF-rahastoja ei voida ostaa. Lisäsijoitusten koolle ei ole asetettu mitään alarajaa – voit valita juuri sinulle sopivan säästömäärän.
Mitä on impakti-sijoittaminen?
Kutsumme impakti-sijoittajamiseksi sellaista sijoittamista, jossa hyvän taloudellisen tuoton lisäksi edistetään aktiivisesti ratkaisuja maailmamme keskeisimpiin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen, köyhyyteen ja eriarvoisuuteen liittyen. Impakti-sijoittaminen tunnetaan myös nimellä vaikuttavuussijoittaminen.
Mitä eroa on impakti-sijoittamisella ja vastuullisella sijoittamisella?
Vastuullisessa sijoittamisessa karsitaan ongelmayhtiöt, kun taas impakti-sijoittamisessa sijoitetaan ratkaisuja tarjoaviin yhtiöihin. Impakti-sijoittajaminen on sellaista sijoittamista, jossa hyvän taloudellisen tuoton lisäksi edistetään aktiivisesti ratkaisuja maailmamme keskeisimpiin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen, köyhyyteen ja eriarvoisuuteen liittyen.
Mikä on ETF (Exchange Traded Fund)?
ETF:t muistuttavat tavallisia sijoitusrahastoja, mutta niitä voidaan ostaa osakkeiden tapaan kansainvälisistä pörsseistä. Useimmat ETF:t ovat passiivisia indeksiosuusrahastoja, joiden sijoituksissa jäljitellään mahdollisimman tarkasti jotakin markkinaindeksiä.

Esimerkiksi useimpien keskeisten talousalueiden ja maiden osakemarkkinoille on tarjolla omat ETF:t. Lisäksi ETF:ien kautta voi sijoittaa korko-, hyödyke ja kiinteistömarkkinoille. ETF:ien perusajatuksena on tarjota edullisilla kuluilla osuus jostakin arvopaperi-indeksistä.

Tavallisista sijoitusrahastoista poiketen useimmat ETF:t eivät siis valikoi sijoituskohteitaan, vaan ne pyrkivät ainoastaan sijoittamaan varansa markkinan koostumusta kuvaavan indeksin mukaisesti. Tällaisen passiivisen indeksisijoittamisen ideana on saada sijoitukselle valitun markkinan keskimääräinen tuotto keskimääräisellä riskillä.
Mitä sijoittaminen ETF:iin kauttanne maksaa?
Tavallisesti ostaessasi ETF:iä omatoimisesti maksat jokaisesta ostosta ja myynnistä kaupankäyntipalkkiot ja arvopaperien säilytyksestä säilytyspalkkion. Taalerilla lisäsijoitukset ja lunastukset ETF-salkkuun ovat ilmaisia ja maksat vain kiinteän hallinnointipalkkion joka on sama 0.45 % riippumatta salkkusi koosta.

Aloita sijoittaminen jo tänään

Aloita sijoittaminen