AloitaTaaleri

Impakti-salkku

Sijoituspalvelu, jossa yhdistyvät hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja tuottava ETF-sijoittaminen.

Pienillä valinnoilla on suuri vaikutus

300 € kuukaudessa = yli 200 000 kg CO2 päästövähennys 20 vuodessa

Laske oma impaktisi
Taalerin uusiutuvan energian rahastoilla on vaikutettu tähän mennessä
CO₂-päästövähennys
1,2 Mt
Hiilidioksiditonnia vähennettyjä päästöjä
Tuuli- ja aurinkovoima
2 300 000 MWh
Ekologisesti ja kestävästi tuotettua sähköä
Hiilijalanjälki
120 000
Suomalaisen vuosittainen päästömäärä katettu

Valitsemalla Impaktin hyödyt kolmella tavalla

1
Taloudellinen hyöty
Impakti-salkku on laajasti hajautettu ja tasapainoitettu automaattisilla ja älykkäillä algoritmeilla. Et luovu hyvästä tuotosta.
2
Vastuullinen valinta
Tutkimuksien mukaan vastuullisten yritysten tuotto on pitkällä aikajänteellä ollut tavallisia sijoituksia parempi.
3
Sosiaalinen hyöty
Sijoitukset edistävät aktiivisesti ratkaisuja maailmamme keskeisimpiin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen tai eriarvoisuuteen liittyen.
Aloita sijoittaminen
Sijoitussuunnitelma

Tehokas ja vaikuttava sijoitussuunnitelma

Maksimoidaksemme salkkusi positiivisen vaikutuksen maailmaan, sijoitamme riskitasollesi sopivan osan varoistasi impakti-sijoituskohteisiin, jotka auttavat ratkaisemaan YK:n tunnistamia maailman keskeisimpiä ongelmia.
Vastuulliset osakkeet
42 %
Vastuulliset korot
12 %
Impakti-rahasto
45 %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Riskitaso
riskiä sietävä

Vastuulliset osakkeet

Riskitaso 7
Kun valitset Impakti-salkun, sijoitetaan rahasi ainoastaan sellaisten yritysten osakkeisiin, jotka täyttävät tiukat vastuullisuuskriteerit. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sosiaalisten ja ympäristökysymysten huomioimista yritysten toiminnassa.

Vastuulliset korot

Riskitaso 7
Vastuullisia korkosijoituksia ovat sosiaalisen, ympäristöllisen ja hyvän hallintotavan täyttävien yhtiöiden liikkeeseenlaskemia velkakirjoja. Myös suurin osa sekä kehittyneiden että kehittyvien valtioiden velkakirjoista kuuluvat tähän ryhmään.

Taaleri Impakti-rahasto

Riskitaso 7
Taaleri Impakti-rahasto sijoittaa kohteisiin, jotka pyrkivät aktiivisesti edistämään YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitetta (SDG). Rahasto sijoittaa varansa suurelta osin suoraan kohteidensa käyttöön: esimerkiksi rahoittamalla projekteja, jotka rakentavat aurinko- ja tuulipuistoja.

Taaleri Impakti-rahasto

45 %

Sama hallinnointipalkkio salkun koosta riippumatta

0,45 %

Palvelun kokonaiskustannus koostuu Taalerin hallinnointipalkkiosta ja salkussa käytettyjen sijoitustuotteiden palkkioista.

Impakti–laskuri

Laske minkälaisen impaktin voit tehdä sijoituksillasi ympäröivään maailmaan ja omaan lompakkoosi seuraavien 20 vuoden aikana.
Kuukausisijoitus
Kertasijoitus

300 €/kk

0
5 000 €
Laskelma perustuu 6,0 % keskimääräiseen kasvuun vuodessa.
Tuottoarvio
Varat yhteensä *
139 106 €
Salkun arvioitu arvo 20 vuoden päästä
Päästövähennys **
222 030 CO₂ kg
Arvio vähennetyistä päästöistä 20 vuoden aikana
Sosiaalinen vastuu
6 SDG
YK:n kestävän kehityksen tavoitetta
* Kokonaistuottu laskettu riskitasolla 7. On mahdotonta ennustaa todellista kokonaistuottoa. Esimerkkilaskelman tuottoprosentti on vain oletus ja arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin. ** Arvioitu Impakti-salkun päästövähennys
Aloita sijoittaminen
Päästövähennys
Sijoittamallasi summalla sinun arvioitu päästövähennyksesi vastaa 20 vuoden sijoituskauden aikana seuraavia:
Hiilijalanjälkeä
21
suomalaisen vuotuista hiilijalanjälkeä
Matkustaminen
38
edestakaista lentoa Suomesta Aasiaan
Ruoka
1 353 841
banaanin elinkaarta puusta suuhun
Liikkuminen
1 405 253
kilometriä henkilöautolla
Energia
93 109
saunailtaa sähkölämmitteisellä saunalla
Matkustaminen
1 541
edestakaista matkaa ruotsinlaivalla
Sosiaalinen impakti
Taaleri Impakti-rahaston alustavan sijoitussuunnitelman mukaan rahat sijoitetaan hankkeisiin, jotka vaikuttavat seuraaviin kestävän kehityksen tavoitteisiin:
Ei köyhyyttä
Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta.
YK:N kestävän kehityksen tavoite nro 1
Sukupuolten tasa-arvo
Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.
YK:N kestävän kehityksen tavoite nro 5
Edullista ja puhdasta energiaa
Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.
YK:N kestävän kehityksen tavoite nro 7
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
YK:N kestävän kehityksen tavoite nro 8
Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.
YK:N kestävän kehityksen tavoite nro 9
Ilmastotekoja
Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.
YK:N kestävän kehityksen tavoite nro 13
Impakti FAQ

Onko sinulla vielä avoimia kysymyksiä Impakti-sijoittamisesta?

Mitä on impakti-sijoittaminen?
Kutsumme impakti-sijoittajamiseksi sellaista sijoittamista, jossa hyvän taloudellisen tuoton lisäksi edistetään aktiivisesti ratkaisuja maailmamme keskeisimpiin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen, köyhyyteen ja eriarvoisuuteen liittyen. Impakti-sijoittaminen tunnetaan myös nimellä vaikuttavuussijoittaminen.
Mitä eroa on impakti-sijoittamisella ja vastuullisella sijoittamisella?
Vastuullisessa sijoittamisessa karsitaan ongelmayhtiöt, kun taas impakti-sijoittamisessa sijoitetaan ratkaisuja tarjoaviin yhtiöihin. Impakti-sijoittajaminen on sellaista sijoittamista, jossa hyvän taloudellisen tuoton lisäksi edistetään aktiivisesti ratkaisuja maailmamme keskeisimpiin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen, köyhyyteen ja eriarvoisuuteen liittyen.

Aloita sijoittaminen jo tänään

Aloita sijoittaminen