AloitaAktia
Orsted 1.75 % 9.9.2027/3019 Green
Osuus rahastosta
2 %
Orsted 1.75 % 9.9.2027/3019 Green
Ørsted on tanskalainen 1973 perustettu energiasektorin yritys, joka on tehnyt täyskäännöksen fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan energiaan. Vuonna 2008 aloitettu muutos alkoi muuntamalla olemassaolevia hiili- ja kaasuvoimaloita siten, että polttoaineena voidaan käyttää biomassaa fossiilisten polttoaineiden sijaan. Nykyisin Ørsted keskittyy vain uusiutuvan energian rakentamiseen, ja vihreän joukkovelkakirjan varoilla onkin tarkoitus rakennuttaa uusia merituulivoimaloita.
Sosiaalinen vastuu
Tämä impakti-sijoitus vaikuttaa seuraaviin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin:
Sosiaalinen vastuu
Impakti–sijoituksillasi olet mukana hankkeissa, jotka vaikuttavat seuraaviin kestävän kehityksen tavoitteisiin:
Edullista ja puhdasta energiaa
Varmistaa edullinen, luotettava ja kestävä sekä uudenaikainen energia kaikille.
YK:n kestävän kehityksen tavoite nro. 7
Ilmastotekoja
Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.
YK:n kestävän kehityksen tavoite nro. 13
Tutustu impakti-salkkuun
Impakti–sijoitukset
Impakti–sijoituksillasi olet mukana hankkeissa, jotka vaikuttavat seuraaviin kestävän kehityksen tavoitteisiin:
Terveyttä ja hyvinvointia (1)
Edullista ja puhdasta energiaa (19)
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua (1)
Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja (15)
Ei köyhyyttä (2)
Sukupuolten tasa-arvo (1)
Vastuullista kuluttamista (3)
Ilmastotekoja (20)
Kestävät kaupungit ja yhteisöt (4)
Maanpäällinen elämä (1)
Eriarvoisuuden vähentäminen (2)
M&G Positive Impact Fund Class EUR C ACC
24 %
M&G Positive Impacts Fund sijoittaa maailmanlaajuisesti sijoitusstrategialla, joka muistuttaa omaamme. Suurin osa rahaston varoista vaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteisiin 3 (Terveyttä ja hyvinvointia), 7 (Edullista ja puhdasta energiaa), 8 (Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua) sekä 9 (Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja).
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
BlueOrchard Microfinance Fund N EUR
24 %
BlueOrchardin mikrolainarahasto on ollut toiminnassa lähes 20 vuotta ja se rahoittaa yrittäjyyttä mikrolainoilla kehittyvissä maissa, missä rahoituksen saatavuus on heikkoa. Mikrolainat ovat kooltaan tyypillisesti pieniä muutaman tuhannen dollarin kokoisia lainoja, joilla yrittäjät hankkivat esimerkiksi taimia, tuotantoeläimiä, ompelukoneita jne. Mikrolainat tarjoavat yrittäjille keinon parantaa omia ja läheistensä elinoloja, minkä lisäksi jopa 77 % lainoista päätyy naisasiakkaille.
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
SPINNOVA OYJ
3 %
Spinnova on kehittänyt tuotantoteknologian uudelle käänteentekevälle, SPINNOVA®-kuituna tunnetulle, mekaanisella tuotantomenetelmällä tuotetulle tekstiilikuidulle. Mekaanisessa tuotantoprosessissamme ei käytetä lainkaan haitallisia kemikaaleja, ja kuidun CO2-päästöt 64,5 % pienemmät kuin esimerkiksi puuvillan. SPINNOVA®-kuitu on 100% kierrätettävää ja nopeasti biohajoavaa, eikä se sisällä mikromuovia.
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
Taaleri Tuulirahasto IV Rahoittajat voitonjakolaina
3 %
Taaleri Tuulirahasto IV on Taalerin neljäs kotimaiseen tuulivoimaan sijoittava rahasto. Sijoittaminen tuulivoimaan on taloudellisesti kannattavaa, sillä teknologian kehityksen myötä tuulivoimateknologianhinta on laskenut, tuulivoimalaitosten tuotantokyky kasvanut ja tekninen käyttöikä pidentynyt. Rahaston oman pääoman tavoitekoko on 100 miljoonaa euroa. Rahasto sijoittaa varansa kotimaisiin teollisen kokoluokan tuulivoimahankkeisiin. Sijoitukset pyritään tekemään kotimaisiin rakennusvaiheessa oleviin hankkeisiin, mutta rahasto voi sijoittaa myös tuotannossa oleviin laitoksiin. Tällaisina kohteina on identifioitu mm. Oltavassa sijaitseva 19 voimalan ja noin 90 MW:n sekä Posiolla sijaitseva 20 voimalan ja noin 100 MW:n tuulivoimahankkeet. Rahasto on tunnistanut myös muita potentiaalisia sijoituskohteita. Rahasto on vielä varainkeruuvaiheessa, mutta täydessä kapasiteetissaan sen kohteiden arvioidaan vähentävän hiilidioksidipäästöjä vuosittain jopa 91 500 tonnia.
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
Näytetään 4/35

Aloita sijoittaminen jo tänään

Aloita sijoittaminen