AloitaAktia
Y-Foundation 3,125 % 4.10.2023
Osuus rahastosta
< 1 %
Y-Foundation 3,125 % 4.10.2023
Y-säätiö on Suomen neljänneksi suurin vuokranantaja, joka vuokraa asuntoja erityisryhmille kuten asunnottomille. Y-säätiö aloitti toimintansa 1980-luvulla vuokraamalla kohtuuhintaisia koteja ja osin tästä syystä Suomi on ainoa EU-maa, jossa asunnottomuutta kokevien määrä laskee.
Sosiaalinen vastuu
Tämä impakti-sijoitus vaikuttaa seuraaviin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin:
Sosiaalinen vastuu
Impakti–sijoituksillasi olet mukana hankkeissa, jotka vaikuttavat seuraaviin kestävän kehityksen tavoitteisiin:
Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.
YK:n kestävän kehityksen tavoite nro. 9
Eriarvoisuuden vähentäminen
Vähentää eriarvoisuutta ja edistää kaikkien sosiaalista, taloudellista ja poliittista osallistumista.
YK:n kestävän kehityksen tavoite nro. 10
Tutustu impakti-salkkuun
Impakti–sijoitukset
Impakti–sijoituksillasi olet mukana hankkeissa, jotka vaikuttavat seuraaviin kestävän kehityksen tavoitteisiin:
Ei köyhyyttä (3)
Sukupuolten tasa-arvo (1)
Terveyttä ja hyvinvointia (1)
Edullista ja puhdasta energiaa (35)
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua (8)
Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja (32)
Kestävät kaupungit ja yhteisöt (24)
Ilmastotekoja (17)
Vastuullista kuluttamista (3)
Maanpäällinen elämä (1)
Hyvä koulutus (2)
Vedenalainen elämä (1)
Eriarvoisuuden vähentäminen (2)
BlueOrchard Microfinance Fund N EUR
24 %
BlueOrchardin mikrolainarahasto on ollut toiminnassa lähes 20 vuotta ja se rahoittaa yrittäjyyttä mikrolainoilla kehittyvissä maissa, missä rahoituksen saatavuus on heikkoa. Mikrolainat ovat kooltaan tyypillisesti pieniä muutaman tuhannen dollarin kokoisia lainoja, joilla yrittäjät hankkivat esimerkiksi taimia, tuotantoeläimiä, ompelukoneita jne. Mikrolainat tarjoavat yrittäjille keinon parantaa omia ja läheistensä elinoloja, minkä lisäksi jopa 77 % lainoista päätyy naisasiakkaille.
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
M&G Positive Impact Fund Class EUR C ACC
19 %
M&G Positive Impacts Fund sijoittaa maailmanlaajuisesti sijoitusstrategialla, joka muistuttaa omaamme. Suurin osa rahaston varoista vaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteisiin 3 (Terveyttä ja hyvinvointia), 7 (Edullista ja puhdasta energiaa), 8 (Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua) sekä 9 (Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja).
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
Kempower Oyj
5 %
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
Taaleri Tuulirahasto IV Rahoittajat voitonjakolaina
4 %
Taaleri Tuulirahasto IV on Taalerin neljäs kotimaiseen tuulivoimaan sijoittava rahasto. Sijoittaminen tuulivoimaan on taloudellisesti kannattavaa, sillä teknologian kehityksen myötä tuulivoimateknologianhinta on laskenut, tuulivoimalaitosten tuotantokyky kasvanut ja tekninen käyttöikä pidentynyt. Rahaston oman pääoman tavoitekoko on 100 miljoonaa euroa. Rahasto sijoittaa varansa kotimaisiin teollisen kokoluokan tuulivoimahankkeisiin. Sijoitukset pyritään tekemään kotimaisiin rakennusvaiheessa oleviin hankkeisiin, mutta rahasto voi sijoittaa myös tuotannossa oleviin laitoksiin. Tällaisina kohteina on identifioitu mm. Oltavassa sijaitseva 19 voimalan ja noin 90 MW:n sekä Posiolla sijaitseva 20 voimalan ja noin 100 MW:n tuulivoimahankkeet. Rahasto on tunnistanut myös muita potentiaalisia sijoituskohteita. Rahasto on vielä varainkeruuvaiheessa, mutta täydessä kapasiteetissaan sen kohteiden arvioidaan vähentävän hiilidioksidipäästöjä vuosittain jopa 91 500 tonnia.
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
Näytetään 4/55

Aloita sijoittaminen jo tänään

Aloita sijoittaminen