AloitaAktia

Opi ETF-sijoittamisen alkeet

ETF-sijoittaminen on helppoa ja fiksua. Näillä vinkeillä pääset alkuun.

Jussi Kallasvuo
Johtaja, Asiakkuudet
6 min read
August 6, 2017

Pörssinoteerattujen indeksiosuusrahastojen eli ETF:ien (exchange traded fund) kautta myös piensijoittaja voi rakentaa kattavasti hajautetun salkun erittäin kustannustehokkaasti. Käymme tässä artikkelissa läpi tärkeimmät asiat, joihin kannattaa kiinnittää huomiota ETF:ää valittaessa. Käsittelin asiaa taannoin myös Kauppalehdessä.

Kulut

Kulut ovat monelle luultavasti kaikkein tärkein valintakriteeri. Valitse lähtökohtaisesti rahasto, jonka kuluista kertova TER-luku (total expense ratio) on matalin. Mutta kiinnitä huomiota myös muihin asioihin, kuten rahaston rakenteeseen, tuottoon ja siihen, miten helppo sillä on käydä kauppaa.

Tuotto

Kun vertailet eri rahastojen ominaisuuksia, yritä löytää rahasto, jonka tuoton ja seurattavan indeksin tuoton ero on mahdollisimman pieni. Tästä kertoo tunnusluku ”tracking error”, eli indeksipoikkeama. Rahasto voi olla kuluiltaan matala, mutta syystä tai toisesta rakennettu siten, että se ei seuraa vertailuindeksiään tarkasti. Tai vastaavasti korkeampien kulujen rahasto voi seurata vertailuindeksiään hyvin ja hävitä tuotossa yllättävän vähän. Kun teet vertailuja, muista verrata samoja omaisuusluokkia ja markkina-alueita keskenään ja pidä mielessä, että yksittäisen omaisuusluokan hyvä tuotto menneisyydessä ei välttämättä tarkoita sitä, että sama omaisuusluokka on myös jatkossa voittaja.

Likviditeetti

Likviditeetti tarkoittaa lyhyesti sitä, kuinka paljon rahastolla käydään kauppaa. Mitä enemmän kauppaa käydään, sitä helpompaa ja halvempaa myös piensijoittajan on rahastoa ostaa. Muista kiinnittää huomiota osto-myynti kurssien väliseen eroon. Karkeasti voidaan ajatella, että arvopaperin ”todellinen” hinta on osto-myynti kurssien keskellä. Jos kurssien välinen ero on kovin suuri, häviät sekä ostaessasi että myydessäsi enemmän verrattuna tilanteeseen, jossa ero on pieni. Kannattaa siis suosia rahastoja, jotka ovat isoja ja joilla käydään paljon kauppaa. Tällaisissa rahastoissa myös osto-myynti kurssien ero on tyypillisesti pienempi.

Jos et halua perehtyä tuotteiden tarkkoihin ominaisuuksiin, valitse lähtökohtaisesti fyysinen ETF vastapuoliriskin välttämiseksi.

Rakenne

Yksinkertaistaen tarjolla on nk. fyysisiä ja synteettisiä ETF:iä. Fyysiset rahastot koostuvat seurattavan indeksin osakkeista tai velkakirjoista. Synteettiset ETF:t perustuvat tuotonvaihtosopimuksiin ja niiden lisäksi asetettuihin vakuuksiin. Jos et halua perehtyä tuotteiden tarkkoihin ominaisuuksiin, valitse lähtökohtaisesti fyysinen ETF vastapuoliriskin välttämiseksi.

Verotus

Rahastot voivat joutua maksamaan saamistaan osingoista veroa. Verotuksellisesti on yleensä viisasta valita Irlantiin tai Luxemburgiin rekisteröity rahasto.

Kasvu- ja tuotto-osuudet

Osa rahastoista maksaa osuudenomistajilleen osinkoa, kun taas toiset kerryttävät tuotot rahastoon. Verotuksellisesti on viisainta valita rahasto, joka ei maksa osinkoa. Näin myös verojen osuus jää kasvamaan korkoa korolle, kunnes aikanaan myyt osuutesi.

Aloita sijoittaminen jo tänään

Aloita sijoittaminen