AloitaAktia

Impakti-sijoittamisella onnelliseksi

Miltä tuntuisi, jos sijoittamalla saisi tehtyä rahan lisäksi jotain oikeasti konkreettista paremman maailman eteen?

Eeva Toivonen
ESG-analyytikko, Impakti-tiimi
10 min read
September 21, 2020

Impakti-sijoittamisella onnelliseksi?

Miltä tuntuisi, jos sijoittamalla saisi tehtyä rahan lisäksi jotain oikeasti konkreettista paremman maailman eteen? Että sijoittamalla voisi olla mukana ratkaisemassa lokaaleja ja jopa globaaleja yhteiskunnan ongelmia, edistää kestäviä ja vastuullisia ratkaisuja ja parantaa yksilön hyvinvointia? Entä, jos tätä saisi tehtyä vielä niin, että sijoitus on rinnastettavissa tuoton ja riskin suhteen mihinkä tahansa muuhun sijoitusinstrumenttiin?

Tätä on impakti-sijoittaminen ja väitän, että jokainen voi olla millä summalla tahansa olla mukana muuttamassa maailmaa paremmaksi paikaksi. Aika hyvää ollakseen totta!

Vastuullisuus ja vaikuttavuus

Aiemmassa blogikirjoituksessa mitä on vastuullinen sijoittaminen esittelin vastuullisen sijoittamisen maailmaa. Yksi toteamus on se, että vastuullisuudelle ei ole ihan täydellistä universaalia määritelmää. Vastuullinen sijoittaminen alkaakin kysymällä, mitä vastuullisuus tarkoittaa itselle. Itse lähestyn asiaa myös kysymyksellä, mikä tekee onnelliseksi.

Vastuullisuudelle on olemassa peruselementtejä ja sitä voidaan selittää esimerkiksi sen yhteydessä yleisesti käytetyn ESG-lyhenteen kautta. Lyhenne ESG tulee englannin kielen sanoista environmental, social ja governance. Vastuullisuus voidaan siis hahmottaa kolmeksi osa-alueeksi: ympäristö, yhteiskunta ja hallintotapa. Näiden kautta vastuullisuus tarkoittaa esimerkiksi, että toimitaan ympäristöystävällisesti eikä saastuteta luontoa, työntekijöiden oikeuksia ja hyvinvointia kunnioitetaan ja toimijat huolehtivat hallinnostaan eli esimerkiksi maksavat veronsa.

Vastuullinen sijoittaminen on muuttuva käsite. Pelkän pahisyhtiöiden poissulun sijaan sijoittajat keskittyvät kasvavissa määrin suurempiin kokonaisuuksiin. Ei riitä, että pahisyhtiöihin ei sijoiteta, vaan halutaan olla luomassa ratkaisuja ja merkittävämpää vaikuttavuutta. Sijoittaja voi ihastella - tai huonossa tapauksessa kauhistella - salkun muuttuvia lukuja arvomielessä, mutta sijoittamalla voi saada aikaan paljon muutakin. Kovassa kasvuvauhdissa oleva vaikuttavuussijoittaminen ohjaa sijoittajien rahat niihin ratkaisuihin, joita maailmassa tarvitaan.

Mitä se vaikuttavuus eli impakti on?

Väitän, että aloittelevalle sijoittajalle sijoittaminen on ymmärrettävämpää, jos lopputulema on myös jotain muuta kuin sijoitusten kurssimuutoksia. Vaikka vastuullisen sijoittamisen markkina ja erityisesti kysyntä vaikuttavuus- eli impakti-sijoittamisen tuotteisiin on ollut kovassa kasvussa, vielä tässä vaiheessa monikaan ei tarjoa ratkaisuja siihen, miten impaktia saadaan aikaan ja miten sijoitusten vaikuttavuudesta kerrotaan.

Rahalla on mahdollisuus saada aikaa paljon erilaisia, konkreettisia asioita. Sijoitusten vaikuttavuus voi olla päästövähenemää, työllistettyjä ihmisiä, luonnonsuojeltua aluetta, koulua käyviä lapsia tai sertifioitua metsää. Tai esimerkiksi Impakti-palvelun hauska konkretisointi kuinka paljon sijoituksen päästövähennys on mitattuna banaanin elinkaarena puusta suuhun.

Vaikuttavuutta voidaan myös kuvata YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteen eli Sustainable Development Goals (SDG) kautta. Kunnianhimoisena tavoitteena vuoteen 2030 mennessä on kääntää globaali kehitys uralle, jolla ihmisten hyvinvointi ja ihmisoikeudet, taloudellinen vauraus ja yhteiskuntien vakaus turvataan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Ja, jotta tavoitteet eivät olisi liian helppoja, tämän kaiken lisäksi pyrkimys on poistaa maailmasta äärimmäinen köyhyys kaikissa muodoissaan. Melko kiirus tulee, jos tulisi olla valmista 10 vuoden päästä. Vaikka tavoitteet ovat monimutkaisia väitän, että on olemassa yksinkertainen asia, josta lähteä liikkeelle: raha.

Rahalla ratkaistaan miten maailma makaa

Ajattelen sijoittamisen samalla tavalla kuin rahan käytön kulutusvalintoja tehdessä. Rahalla voin vaikuttaa. En osta tai sijoita harkitsematta vaan tutkin, ja pyrin maksimoimaan rahallani saavutettavan hyödyn, tuoton ja vaikuttavuuden eli impaktin.

Vaikka en pysty yksin edistämään esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, voin ajatella olevani jollain tavalla mukana hyvän luomisessa. Voin tukea esimerkiksi kotimaisia yrityksiä tai hankkia ympäristön kannalta vastuullisia ja kestäviä tuotteita. Kaikki nämä tekijät tuottavat ja maksimoivat onnellisuuttani. Näin rahasta, tuosta abstraktista asiasta, tulee konkreettista. Se ei ole vain vaihdannan väline, jolla saan hyödykkeitä, vaan rahasta tulee merkityksellistä - pystyn rahalla edistämään itselleni tärkeitä asioita, jopa luomaan asioita. Se toimii välineenä edistää ja luoda onnellisuutta ja hyvää.

Ei ole ihan sama, mihin rahat kuluttaa tai sijoittaa. Siteeratakseni yhden aikaisemman blogikirjoitukseni otsikkoa: "Rahalla ratkaistaan miten maailma makaa". Rahaa on maailmassa käsittämättömän paljon ja sillä on todellakin voimaa ratkaista monia asioita ja sillä voidaan tehdä impaktia.

Lisää ajatuksia impakti-sijoittamisesta voi lukea impakti-rahaston salkunhoitajan Pekka Samuelssonin blogikirjoituksista:

https://varainhoito.aktia.fi/ajankohtaista/sijoitusblogit/vaikuttavuus-eli-impakti-noussut-tarkeaksi-sijoituskriteeriksi

https://varainhoito.aktia.fi/ajankohtaista/sijoitusblogit/nelja-pointtia-impakti-sijoittamisesta

https://blog.kauppalehti.fi/taaleri/impakti-sijoittamisella-hyvaa-tuottoa-ja-hyvaa-mielta

Aloita sijoittaminen jo tänään

Aloita sijoittaminen