AloitaAktia

Kaksinkertaista tuottoa impakti-sijoituksilla

Koetko voimattomuutta ja turhautumista ilmastonmuutoksen edessä?

Jussi Kallasvuo
Johtaja, Asiakkuudet
7 min read
24. lokakuuta 2019

Koetko voimattomuutta ja turhautumista ihmastonmuutoksen edessä? Turhatuminen ja ilmastoahdistus ovat tunteina normaaleja, ja moni muukin on aiheesta ahdistunut. Mikä neuvoksi, kun poliittiset päätökset loistavat poissaolollaan eivätkä julkilausutut tavoitteet vaikuta realistisilta?

Ilmastonmuutokseen liittyvät ongelmat ovat poliitikoille erityisen hankala pala purtavaksi, koska ilmastonmuutoksen hidastamiseksi tehdyistä toimista saadut hyödyt ja vastaavasti tekemättömien toimien seuraukset ovat luontaisesti rajat ylittäviä. Yhden maan tuottamasta hyödystä nauttivat kaikki ja vapaamatkustamisen houkutus on ilmeinen, mikä hidastaa tarvittavien päätösten tekemistä. Samaan aikaan ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan valtavat investoinnit, joihin julkisen sektorin resurssit eivät riitä, vaikka tahtotila löytyisikin. On selvä, että finanssimarkkinoilla ja markkinaehtoisilla sijoituksilla tulee olemaan keskeinen rooli ongelmien ratkaisemisessa ja tarvittavien muutosten rahoittamisessa.

Impakti-sijoittaminen, tai toiselta nimeltään vaikuttavuussijoittaminen, on kiinnostava sijoitusalan megatrendi. Lyhyesti kyse on siitä, että taloudellisen tuoton lisäksi tavoitellaan mitattavaa yhteiskunnallista ja ympäristöllistä hyötyä, kuten hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Tämä tarkoittaa sijoittajan näkökulmasta sitä, että tehdään ratkaisuun myötävaikuttavia tekoja päivittelyn ja voivottelun sijaan.

Kiinnostavaa impakti-sijoittamisessa onkin jokaisen sijoittajan oma, henkilökohtainen mahdollisuus vaikuttaa, eli tehdä tekoja. Kyse ei ole anekaupasta tai porsasteluluvan ostamisesta - päinvastoin. On edelleen viisasta kierrättää, säästää energiaa ja kuluttaa vähemmän. Mutta samalla on tervettä miettiä, millä muilla tavoilla voi kiihdyttää ja edesauttaa ongelmien ratkaisemista ja toimia sen mukaisesti. Esimerkiksi rahoittamalla uusiutuvien energiamuotojen tuotantolaitosten rakentamista tai vaikkapa auttamalla mikrolainojen kautta kehittyvissä talouksissa asuvia luopumaan erityisen saastuttavista ja jopa terveydelle haitallisista energiamuodoista.

Kaunista impakti-sijoittamisessa on myös se, että siinä raha todella laitetaan töihin - sekä sijoittajan henkilökohtaisen talouden että tavoitellun myönteisen vaikutuksen puolesta. Korkoa korolle -ilmiön tuntevat melkein kaikki. Mutta samalla tavalla voidaan puhua myös impaktia impaktille -ilmiöstä. Kun raha sijoitetaan kohteisiin, jotka tuottavat sekä taloudellista tuottoa että ympäristöllistä hyötyä, voi myös hyöty eli impakti kasvaa suuremmaksi vuosi vuodelta. Kuvittele esimerkiksi sijoitus tuulienergiaa tuottavaan yritykseen, joka myy sähköä verkkoon ja saamillaan tuotoilla rakentaa lisää tuulimyllyjä, myy enemmän sähköä, rakentaa taas lisää ja niin edelleen.

Kohtuullisen tuoton tavoittelu tulee nähdä positiivisena asiana, joka varmistaa toiminnan jatkuvuuden ja pääomien kohdentumisen tehokkaasti, pitkäjänteisesti ja riskit huomioiden. Parhaassa tapauksessa impakti-sijoittaja saa kaksinkertaisen tuoton: tavallisiin sijoituksiin nähden kilpailukykyisen rahallisen korvauksen ja lisäksi mitattavan myönteisen vaikutuksen. Useimmat ihmiset hakevat ilmastoahdistukseen helpotusta tekojen kautta. Ympäristöystävällisten elämäntapojen, eli arjen pienten valintojen ja ekotekojen, vaaliminen voi auttaa ahdistusta tuottavien tunteiden hallinnassa. Samat tunteet ja arvovalinnat ohjaavat yhä useamman sijoituspäätöksiä kohti vastuullisempia ja ennen kaikkea vaikuttavampia kohteita. Sijoittajalle tuotto on aina tärkeää, mutta yhä useammalle tuotto on muutakin kuin pelkkiä euroja.

Voit aloittaa impakti-sijoittamisen digipalvelussamme ja laskea impakti-laskurilla, miten suuren impaktin voit saada sijoituksillasi aikaan.

Aloita sijoittaminen jo tänään

Aloita sijoittaminen