AloitaAktia

Mitä on vastuullinen sijoittaminen?

Vastuullisella sijoittamisella on mahdollisuuksia saada paljon aikaan – optimaalisessa tilanteessa jopa muuttaa maailmaa. Lue miten eri sijoituskohteiden vastuullisuutta voi vertailla.

Eeva Toivonen
ESG-analyytikko, Impakti-tiimi
10 min read
25. elokuuta 2020

Mitä on vastuullinen sijoittaminen?

Vastuullisuus on noussut yleiseen sanavarastoon viimeisten vuosien aikana. Siitä puhutaan paljon, mutta ihan täydellistä universaalia määritelmää sille ei ole. Pelkästään googlettamalla sanaa vastuullisuus voi huomata varsin kirjavan joukon hakutuloksia. Määritelmä riippuu laatijasta ja siitä yhdistetäänkö sana yksilöön, yritykseen, sijoittajaan tai vaikkapa valtioon. Tiettyjä yhdistäviä peruselementtejä sanan selityksille on kuitenkin löydettävissä.

Koska vastuullisuus on aiheena moniulotteinen, se tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Tiedämme, että maailma on täynnä lokaaleja ja globaaleja haasteita. Väitän, että jokaiseen on olemassa ratkaisuja. On kuitenkin hyväksyttävä eräs tosiasia – yksittäinen ihminen tai edes instituutio ei voi ratkaista kaikkia maailman ongelmia, vaan asioita pitää laittaa arvojärjestykseen.

Vastuullinen sijoittaminen alkaa määrittämällä, mitä vastuullisuus tarkoittaa itselle. Itse lähestyn asiaa myös kysymyksellä, mikä tekee onnelliseksi. Koska vastauksia on monenlaisia, voi huomata, että vastuullisella sijoittamisella on mahdollisuuksia saada paljon aikaan – optimaalisessa tilanteessa jopa muuttaa maailmaa.

Miksi ja miten? Apuja vastuullisen sijoittamisen seikkailuun

Ensin murretaan yksi myytti: vastuullinen sijoittaminen ei ole hyväntekeväisyyttä eli tuotoista ei tingitä tai voisi joutua korkeamman riskin pelossa menettämään yöunet. Vastuullinen sijoittaja voi itseasiassa nukkua yönsä makoisasti ja tälle väitteelle löytyy dataan pohjautuva konsensus sijoitusmarkkinoilla. Itse uskon siihen, että vastuulliset yritykset selviytyvät muuttuvilla markkinoilla paremmin kuin vastuuttomat. Vastuullisuus on tietynlainen kilpailuetu ja henkivakuutus markkinoiden evoluutioon. Jos yritys ei ole jo evoluutiokamppailun kärkikahinoissa, tulee mukautua. Jos ei pysty, ei käy kovin hyvin.

Vastuullisen sijoittamisen parissa törmää väistämättä akronyymeihin ESG ja SRI. Lyhenne ESG tulee englannin kielen sanoista environmental, social ja governance. Vastuullisuus voidaan siis hahmottaa kolmeksi osa-alueeksi: ympäristö, yhteiskunta ja hallintotapa. Lyhenne SRI tarkoittaa socially responsible investing, joka usein kääntyy suomeksi vastuullinen sijoittaminen. ESG ja SRI yhdessä instrumentissa saattavat tarkoittaa eri asiaa kuin toisessa rahoitusvälineessä. Tämä taas johtuu jo todetusta faktasta, että vastuullisuus on moniulotteinen asia ja jokainen tekee määritelmän käytännössä itse.

Jos sijoitusinstrumentti on niin kutsutusti vastuullinen, voidaan kolmen vastuullisuusnäkökulman kautta tehdä muutamia oletuksia. Voidaan ajatella, että yritys esimerkiksi toimii ympäristöystävällisesti eikä saastuta luontoa, työntekijöiden oikeuksia ja hyvinvointia kunnioitetaan ja yritykset huolehtivat hallinnostaan eli esimerkiksi maksavat veronsa.

Vertailtavuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi instituutiot, pankit ja varainhoitajat ostavat sijoituspäätösten apuvälineeksi vastuullisuus- eli ESG-analyyseja, joista käytetään myös termejä ESG-score tai -arvosana. Näitä analyysejä tuottavat analyysiyritykset eli reittaajat. Analyysiyritykset läpikäyvät esimerkiksi yritysten raportteja, dataa ja yrityksiä koskevaa uutisointia. Näiden numeeristen ja laadullisten tietojen pohjalta ne tuottavat yrityksille ESG-analyysin.

Koska yksityissijoittajalla ei ole käytössä laajoja ESG-analyyseja, menee homma käytännössä salapoliisityöksi ja intuitioksi. Yksi analyysiyrityksistä on hiljattain tarjonnut pelkistetyt vastuullisuusanalyysit kaikkien käyttöön, mutta ESG-maailmassa seikkailu vaatii silti yksityissijoittajalta melko isoa vaivaa ajan ja ymmärryksen suhteen.

Jos Sherlock Holmes -tyylinen lähestymistapa ei nappaa, vastuullisen sijoittajan kannattaa tutustua jo valmiisiin rahastoihin tai sijoitusratkaisuihin. Edelleen kannattaa pitää mielessä mitä vastuullisuus tarkoittaa itselle. Sijoitusmarkkinoille on alkanut putkahdella viime vuosina entistä enemmän ESG- ja SRI-lyhenteillä varustettuja rahastoja ja ETF:iä sekä erilaisia vastuullisuusteema-rahastoja, sillä niille on sijoitusmarkkinoilla kysyntää.

Näissä valmiissa paketeissa sijoitetaan usein yrityksiin, jotka saavat ESG-analyyseissa hyviä tuloksia ja/tai jotka eivät teesijoituksia sellaisiin yhtiöihin, joiden liiketoiminta perustuu esimerkiksi aseisiin, tupakkaan tai uhkapeleihin tai jotka ovat tehneet jotain vastuullisuusnormeja rikkovia pahuuksia. Puhutaan suosimisesta ja poissulusta. Poissulussa käännetään selkä "pahiksille" ja suosimisessa sijoitetaan "hyviksiin". Vastuullisen sijoittamisen strategia voi olla myös best-in-class -tyylinen tapa, jossa valitaan toimialoilta parhaan ESG-analyysin saaneet yhtiöt salkkuun ja samalla taataan salkulle hyvää hajautusta.

Mihin seikkailu jatkuu?

Mielenkiintoista on, millaiseksi vastuullisen sijoittamisen markkinat kehittyvät tulevina vuosina, sillä kasvu ja muutos on ollut erityisen huimaavaa 2010-luvulla. Markkinoilta löytyy jo erilaisia teemarahastoja ja ETF:iä, jotka keskittyvät esimerkiksi kestävän kehityksen edistämiseen, vähähiilisyyteen, kiertotalouteen tai laaja-alaisen yhteiskunnallisen impaktin tekemiseen. Seuraavassa blogikirjoituksessa avaan tarkemmin impakti-sijoittamista ja millaista vaikuttavuutta sijoittamisella voi saada aikaan.

Ennustan vastuullisuuden korostumista sijoituksissa entisestään - jo nyt se on valtavirtaa esimerkiksi isoille instituutiosijoittajille. Veikkaan myös, että vastuullisuus käsitteenä kehittyy ja tulevina vuosikymmeninä vastuullisuus tarkoittaa erityisesti positiivista vaikuttavuutta. En kuitenkaan epäile yhtään sitä, etteikö maailmassa olisi niitä "pahisyrityksiä" myös tulevien vuosikymmenien jälkeen. Toivottavasti "hyvikset" olisivat kuitenkin voitolla.

Termistöä ja käsitteitä

ESG: käytetään vastuulliseen sijoittamiseen liittyvänä lyhenteenä, joka tulee sanoista environmental, social governance

SRI: yleistermi vastuullisesta sijoittamisesta, lyhenne termistä "socially responsible investing" ESG-analyysit eli vastuullisuusanalyysit eli ESG-score, -arvosana: erillisten analyysiyritysten tuottamia vastuullisuusanalyysejä, joita voi käyttää sijoituspäätösten tukena

Poissulku: vastuullisen sijoittamisen strategia, jossa ei sijoiteta yhtiöihin, joiden liiketoiminta perustuu vastuuttomaksi ajateltuun toimintaan esimerkiksi aseteollisuuteen, uhkapeleihin tai tupakkaan

Suosiminen: vastuullisen sijoittamisen strategia, jossa sijoitetaan sellaisiin yhtiöihin, jotka mielletään vastuullisiksi ts. saavat parhaat ESG-analyysit

Best-in-class: vastuullisen sijoittamisen strategia, jossa poimitaan kaikilta toimialoilta parhaat ESG-analyysin saavat yhtiöt salkkuun

Aloita sijoittaminen jo tänään

Aloita sijoittaminen