AloitaTaaleri

Miten aloitan sijoittamisen – Aloittelijan opas

Sijoittamisen aloittamisen ei tarvitse olla vaikeaa. Tärkeintä on hoitaa perusasiat kunnolla ja sitten päätöstenteko helpottuu kummasti.

Jussi Kallasvuo
Johtaja, Digitaaliset varainhoitopalvelut
10 min read
August 7, 2017

Minulta kysytään usein, miten aloittaa sijoittaminen. Tyypillinen tarina, jonka kuulen, on: "Minulla on jonkun verran ylimääräistä rahaa tilillä. Haluaisin nyt sijoittaa sen. Nyt on nolla-korkoisella tilillä ja ymmärrän, että niin ei kannata tehdä pitkiä aikoja. Mitä minun kannattaisi tehdä? Vaihtoehtoja tuntuu olevan paljon, mutta en halua maksaa liian korkeita palkkioita tai ostaa mitään sijoitustuotteita, joita en ymmärrä."

Kaksi huolta toistuu näissä kysymyksissä: Harva haluaa maksaa turhasta, tai sijoittaa kohteisiin, joita ei ymmärrä. Sijoittamisen aloittaminen onkin haastavaa, koska vaihtoehtoja ja selvitettävää on paljon. Ensin kuitenkin on saatava itseään niskasta kiinni ja aloitettava.

Tässä on meidän lyhyt aloittelijan opas sijoittamiseen.

Askel 1: Päätä tavoitteesi

Sijoittamisessa on muistettava sama perusasia kuin missä tahansa isossa hankinnassa tai päätöksessä: Ensin on pysähdyttävä miettimään miksi on sijoittamassa.

Kun ostat autoa, mietit mihin autoa tarvitset ja miten sitä käytät ennen kuin valitset, minkä auton ostat. Jos sinulla on kolme lasta, tarvitset auton, jossa on enemmän tilaa. Jos käytät autoa vain lyhyisiin työmatkoihin ja kaupassa käyntiin, harkitset pientä kaupunkiautoa.

Sijoittamisessa on tärkeintä päättää sijoittamisen tavoitteet. Seuraavat kolme kysymystä auttavat sinua päättämään tavoitteesi:

  • Mitä tarkoitusta varten sijoitat?
  • Milloin tarvitset varat?
  • Kuinka paljon riskiä olet valmis ottamaan?

Selkeä tavoite auttaa sinua päättämään, mihin sijoituskohteisiin rahat on järkevä sijoittaa.

Tuleva tarve sijoitetuille varoille

Sijoittamisen tarkoituksen pohtiminen auttaa sinua miettimään, milloin tulisit käyttämään sijoitetut varat. Jos säästät vanhuuden varalle ja olet 35 vuotias, käyttäisit varat ehkä noin 30 vuoden päästä. Jos taas säästät asuntoa varten ja aiot ostaa sen 40 vuotiaana, käyttäisit varat 5 vuoden päästä sijoituksen tekemisestä.

Se, mihin olet suunnitellut sijoitettuja varoja käyttää, vaikuttaa myös järkevän riskitasoon valintaan. Jos varat ovat yllättäviä tarpeita varten, riskiä kannattaa ottaa vähemmän, kuin jos varat ovat ylimääräistä omaisuutta, jolle vain haluat tuottoa.

Milloin tarvitset varat

Sillä, milloin tarvitset sijoitetut varat, on suuri merkitys sopivan riskitason valinnassa. Jos aiot ostaa asunnon vuoden päästä, raha on järkevä pitää käteisenä tilillä, koska sijoittamiseen liittyy aina riski arvonlaskusta. Jos taas säästät eläkettä varten 30 vuoden päähän, ehtii tuona aikana tulla monta nousu- ja laskusuhdannetta ja silloin on järkevämpää sijoittaa esimerkiksi osakkeisiin, joista saa korkeamman tuoton, mutta joissa on enemmän riskiä.

Sijoittamisessa on tärkeätä ymmärtää ero pitkän aikavälin ja lyhyen aikavälin välillä. Osakkeet ovat viimeisen 100 vuoden aikana tuottaneet keskimäärin 6-7 % vuodessa, mutta kun katsoo lyhyitä ajanjaksoja, niin osakekurssit ovat voineet heilahdella merkittävästi eri vuosien välillä. Pitkän aikavälin sijoittaminen auttaa tasoittamaan näiden heilahtelujen vaikutusta.

Tästä syytä se, milloin varoja tarvitset vaikuttaa suoraan siihen, kuinka paljon sinun kannattaa ottaa riskiä sijoituksillasi.

Kuinka paljon riskiä

Riskinottoa sijoittamisessa voi miettiä kahta kautta. Sinulle sopivaan riskiin vaikuttaa kaksi asiaa. Ensiksi on hyvä miettiä ja hahmottaa, kuinka paljon riskiä tuntuu oikealta. Toiseksi sijoitustavoite sekä se, milloin varoja tarvitsee vaikuttaa keskeisesti siihen, paljonko riskiä on järkevää ottaa.

Askel 2: Päätä millaisiin sijoituskohteisiin sijoitat

Kun sijoittamisen tavoite on selvillä, on sijoituskohteen valinnassa tärkeintä pitää huolta siitä, että kohde soveltuu siihen. On myös syytä varmistaa, että sijoituskohteeseen liittyvät riskit eivät ole suurempia, kuin mitä on valmis ottamaan.

Piensijoittajan yleisimmät vaihtoehdot ovat julkisesti listatut osakkeet, ison pankin tarjoamat rahastot tai sijoitusasunto. Näiden lisäksi on hyvä ymmärtää, mitä velkakirjat ovat.

Tässä perusasiat osakkeista, velkakirjoista ja rahastoista:

Osakkeet – Osake on omistusosuus yhtiöstä. Osakkeet tuottavat kahdella tavalla: i) osakkeen hinnan nousun kautta ja ii) osinkojen kautta, joita suurin osa julkisesti listatuista osakeyhtiöistä omistajilleen maksaa. Osakkeen tuottoon vaikuttaa hyvin paljon, se miten sijoittajat yleisesti näkevät kyseisen yrityksen voiton tulevaisuudessa kehittyvän ja miten se on viime aikoina kehittynyt. Toisaalta osingot perustuvat pitkälti yhtiön nykyisen liiketoiminnan voitollisuuteen. Osakkeita valittaessa moni kokenut sijoittaja pitää ohjenuorana sijoittaa yhtiöihin, joiden liiketoiminnan ymmärtää.

Osakkeisiin voi sijoittaa ostamalla yksittäisen yhtiön osakkeita tai ostamalla perinteistä tai ETF-osakerahastoa. Yksittäisen osakkeen omistamisessa riski on korkeampi, kuin jos jakaa sijoituksensa useampaan eri tyyppisen yrityksen osakkeeseen.

Velkakirjat – Velkakirjat ovat yritysten ja valtioiden tapa lainata rahaa. Olennaisin ero osakkeisiin on se, että velkakirjat tyypillisesti erääntyvät, mikä tarkoittaa, että sijoitettu raha maksetaan kokonaisuudessaan takaisin. Velkakirjan haltijalle maksetaan myös korkoa. Velkakirjojen tuottoon liittyy riskejä kahdesta syystä. Ensinnäkin velkakirjan liikkeeseenlaskija voi menettää maksukykynsä, jota seuraa riski pääoman menettämisestä. Toiseksi velkakirjan arvo, jos sen joutuu myymään ennen erääntymispäivää, voi muuttua jonkun verran alkuperäisestä korkotason muutosten seurauksena.

Vakavaraisten valtioiden ja yritysten velkakirjoihin liittyvät riskit ovat pienemmät, kuin osakkeissa.

Velkakirjoihin on helpointa sijoittaa joko korkorahaston tai ETF-rahaston kautta, koska yksittäisen velkakirjan arvo voi olla liian korkea yksityissijoittajalle. Näitä rahastoja luokitellaan esimerksi sen mukaan, kuinka korkea riski niissä oleviin velkakirjoihin liittyy.

Rahasto – Sijoittaessasi rahastoon laitat rahasi tavallaan yhteiseen pottiin, josta rahastonhoitaja sijoittaa rahaston varat osakkeisiin ja/tai velkakirjoihin. Omistat tuosta potista osuuden. Rahastonhoitaja perii korvaukseksi rahaston hoitamisesta hallinnointipalkkion. Rahastoon sijoittaessa on syytä kiinnittää huomiota kahteen seikkaan:

Rahaston todelliset kulut. Jos rahastossa olevien osakkeiden tuotto on ollut 10 % ja rahaston kulut ovat 2 %, niin saat 8 % tuottoa varoillesi. Jos kulut olisivat 1 %, niin tuotto sinulle olisi ollut 9 %. Eli sen mitä säästät kuluissa, saat tuottona itsellesi.

Aktiivisesti hoidettu rahasto vai indeksirahasto. Aktiivisesti hoidetussa rahastossa, rahastonhoitaja yrittää sijoitustietämyksellään voittaa aktiivisesti markkinatuottoa sijoittamalla kohteisiin, joita hän pitää keskimääräistä parempina. Indeksirahasto sitä vastoin sijoittaa kyseistä osakeindeksiä vastaaviin osakkeisiin tai velkakirjoihin ja siihen sijoittava "tyytyy keskimääräiseen markkinatuottoon". Aktiivisesti hoidetussa rahastossa kulut ovat tyypillisesti huomattavasti indeksirahastoa korkeammat.

ETF, eli pörssinoteerattu rahasto, on sijoitusrahasto, jolla käydään kauppaa arvopaperipörssissä. ETF:t muistuttavat perinteisiä sijoitusrahastoja, mutta niitä voidaan ostaa osakkeiden tapaan kansainvälisistä pörsseistä. Useimmat ETF:t ovat passiivisia indeksiosuusrahastoja, joiden sijoituksissa jäljitellään mahdollisimman tarkasti jotakin markkinaindeksiä.

Askel 3: Valitse teetkö sijoitukset itse vai otatko ammattilaisen avuksi

Viimeisenä askeleena on varsinaisen sijoituksen tekeminen. Sen voi tehdä joko itse oman pankin tai muun välittäjän kautta tai sitten käyttää apuna ammattilaista.

Kun päättää tehdä sijoituksensa itse, on syytä pitää edellä kuvatut perusasiat mielessä: Mitä tarkoitusta varten sijoitan, millon tarvitsen varat, minkä verran riskiä olen valmis ottamaan.

Taaleri digivarainhoidon tavoitteena on ollut tehdä noihin kysymyksiin vastaamisesta mahdollisimman helppoa ja siten tarjota helposti lähestyttävää omaisuudenhoitoa netin välityksellä. Taaleri digivarainhoito auttaa asiakkaitaan löytämään heille sopivimman sijoitussalkun ja toteuttaa sijoittamisen asiakkaan puolesta. Asiakkaamme vastaavat netissä muutamiin kysymyksiin, joiden kautta autamme heitä hahmottamaan tavoitteet heidän sijoittamiselleen ja sen, minkälainen riskitaso on sopiva. Tämän perusteella me määritämme, mitkä sijoituskohteet sopivat kullekin parhaiten.

Kun asiakas sijoittaa rahaa palveluumme, hoidamme rahan siirron jälkeen kaiken. Asiakkaan ei tarvitse huolehtia kauppojen teosta ja sijoitusten seurannasta. Me seuraamme salkun kehitystä, tasapainotamme salkkua ja teemme tarvittaessa muutoksia sijoitusstrategiaan. Omaisuudenhoito on avaimet käteen –tapa sijoittaa ilman, että asiakkaan tarvitsee itse perehtyä syvällisesti sijoittamiseen. Omaisuudenhoidossa jokaisen on syytä kuitenkin ymmärtää sijoittamiseen liittyvät riskit.

Perinteisesti omaisuudenhoito palveluna on ollut tarjolla vain sijoittajille, joilla on paljon varallisuutta. Palvelun automatisoinnin myötä voimme kuitenkin tarjota palvelumme jo tuhannen euron sijoituksille.

Tiedätkö jo mitä on impakti-sijoittaminen?

Impakti- eli vaikuttavuussijoittamisella tavoitellaan taloudellisen tuoton lisäksi mitattavaa yhteiskunnallista tai ympäristöllistä hyötyä.

Aloita sijoittaminen jo tänään

Aloita sijoittaminen