AloitaAktia

Miten valita oikea sijoituskohde

Sijoittaa voi monella eri tavalla: on hyvä ymmärtää perusasiat erilaisista sijoituskohteista ja -tavoista.

Jussi Kallasvuo
Johtaja, Asiakkuudet
6 min read
February 14, 2021

Ennen kuin aloittaa sijoittamista on hyvä olla perillä siitä mikä on itselleen sopiva riskitaso ja tuntea erilaiset sijoituskohteet. On myös syytä varmistaa, että sijoituskohteeseen liittyvät riskit eivät ole suurempia, kuin mitä on valmis ottamaan.

Piensijoittajan yleisimmät vaihtoehdot ovat julkisesti listatut osakkeet, isojen pankkien tarjoamat rahastot tai sijoitusasunto. Näiden lisäksi on hyvä ymmärtää, mitä velkakirjat ovat. Tässä on perusasiat erilaisista sijoituskohteista:

Osakkeet – Osake on omistusosuus yhtiöstä. Osakkeet tuottavat kahdella tavalla: i) osakkeen hinnan nousun kautta ja ii) osinkojen kautta, joita suurin osa julkisesti listatuista osakeyhtiöistä omistajilleen maksaa. Osakkeen tuottoon vaikuttaa hyvin paljon, se miten sijoittajat yleisesti näkevät kyseisen yrityksen voiton tulevaisuudessa kehittyvän ja miten se on viime aikoina kehittynyt. Toisaalta osingot perustuvat pitkälti yhtiön nykyisen liiketoiminnan voitollisuuteen. Osakkeita valittaessa moni kokenut sijoittaja pitää ohjenuorana sijoittaa yhtiöihin, joiden liiketoiminnan ymmärtää.

Osakkeisiin voi sijoittaa ostamalla yksittäisen yhtiön osakkeita tai ostamalla perinteistä tai ETF-osakerahastoa. Yksittäisen osakkeen omistamisessa riski on korkeampi, kuin jos jakaa sijoituksensa useampaan eri tyyppisen yrityksen osakkeeseen.

Velkakirjat – Velkakirjat ovat yritysten ja valtioiden tapa lainata rahaa. Olennaisin ero osakkeisiin on se, että velkakirjat tyypillisesti erääntyvät, mikä tarkoittaa, että sijoitettu raha maksetaan kokonaisuudessaan takaisin. Velkakirjan haltijalle maksetaan myös korkoa. Velkakirjojen tuottoon liittyy riskejä kahdesta syystä. Ensinnäkin velkakirjan liikkeeseenlaskija voi menettää maksukykynsä, jota seuraa riski pääoman menettämisestä. Toiseksi velkakirjan arvo, jos sen joutuu myymään ennen erääntymispäivää, voi muuttua jonkun verran alkuperäisestä korkotason muutosten seurauksena.

Vakavaraisten valtioiden ja yritysten velkakirjoihin liittyvät riskit ovat pienemmät, kuin osakkeissa.

Velkakirjoihin on helpointa sijoittaa joko korkorahaston tai ETF-rahaston kautta, koska yksittäisen velkakirjan arvo voi olla liian korkea yksityissijoittajalle. Näitä rahastoja luokitellaan esimerkiksi sen mukaan, kuinka korkea riski niissä oleviin velkakirjoihin liittyy.

Rahastot – Sijoittaessasi rahastoon laitat rahasi tavallaan yhteiseen pottiin, josta rahastonhoitaja sijoittaa rahaston varat osakkeisiin ja/tai velkakirjoihin. Omistat tuosta potista osuuden. Rahastonhoitaja perii korvaukseksi rahaston hoitamisesta hallinnointipalkkion. Rahastoon sijoittaessa on syytä kiinnittää huomiota kahteen seikkaan:

  • Rahaston todelliset kulut: Jos rahastossa olevien osakkeiden tuotto on ollut 10 % ja rahaston kulut ovat 2 %, niin saat 8 % tuottoa varoillesi. Jos kulut olisivat 1 %, niin tuotto sinulle olisi ollut 9 %. Eli sen mitä säästät kuluissa, saat tuottona itsellesi.
  • Aktiivisesti hoidettu rahasto vai indeksirahasto: Aktiivisesti hoidetussa rahastossa, rahastonhoitaja yrittää sijoitustietämyksellään voittaa aktiivisesti markkinatuottoa sijoittamalla kohteisiin, joita hän pitää keskimääräistä parempina. Indeksirahasto sitä vastoin sijoittaa kyseistä osakeindeksiä vastaaviin osakkeisiin tai velkakirjoihin ja siihen sijoittava "tyytyy keskimääräiseen markkinatuottoon". Aktiivisesti hoidetussa rahastossa kulut ovat tyypillisesti huomattavasti indeksirahastoa korkeammat.

ETF, eli pörssinoteerattu rahasto, on sijoitusrahasto, jolla käydään kauppaa arvopaperipörssissä. ETF:t muistuttavat perinteisiä sijoitusrahastoja, mutta niitä voidaan ostaa osakkeiden tapaan kansainvälisistä pörsseistä. Useimmat ETF:t ovat passiivisia indeksiosuusrahastoja, joiden sijoituksissa jäljitellään mahdollisimman tarkasti jotakin markkinaindeksiä. Tästä syystä niiden kulut ovat tyypillisesti merkittävästi rahastoja matalammat. Sijoittamalla ETFiin on mahdollista saada laaja hajautus kustannustehokkaasti.

Kryptovaluutat – Kryptovaluutat, kuten bitcoin, ovat virtuaalisia valuuttoja, jotka eivät ole keskuspankkien liikkeeseen laskemia tai takaamia toisin kuin esim. euro tai Yhdysvaltain dollari. Bitcoinin takana oleva teknologia (lohkoketju) mahdollistaa sen, että valuutan arvo muodostuu itsenäisesti eikä sen takana ole keskitettyä hallintoa kuten Euroopan keskuspankki euron tapauksessa. Kryptovaluuttojen arvonnousu perustuu ainoastaan siihen kuinka moni niitä haluaa ostaa ja käyttää – mitä suositumpi kryptovaluutta on, sitä korkeammaksi sen hinta nousee kun kysyntä kasvaa.

Kryptovaluuttoihin sijoittamista kutsutaan spekulatiiviseksi sijoittamiseksi, koska niitä ostava sijoittaja spekuloi että joku muu haluaa joskus ostaa valuuttaa korkeammalla hinnalla kuin hän itse. Vertauksena osakesijoittaminen ei ole tyypillisesti spekulatiivista, sillä osakkeen hinta kasvaa yrityksen tuloksen mukana: mitä paremmin yrityksellä menee sitä enemmän se tekee voittoa jonka se voi jakaa sijoittajille. Tästä syystä kryptovaluuttoihin sijoittamiseen sisältyy merkittäviä riskejä, joita on hankalaa arvioida.

Kiinteistö- ja asuntosijoittaminen – Asuntosijoituksen arvonnousu koostuu kahdesta tekijästä: asunnon arvonnoususta ja vuokratuotosta. Asuntojen arvonnousu on keskimäärin hyvin maltillista verrattuna osakesijoituksiin ja korkea tuotto asuntosijoittamisessa saavutetaan yleensä ottamalla merkittävä määrä velkaa. Hyvän vuokratason lisäksi on tärkeää, että asunnon käyttöaste on korkea, eli että asunnossa on koko ajan vuokralainen. Asuntosijoittamisen kulut maksetaan yhtiövastikkeen ja lainan kulujen muodossa riippumatta siitä saatko asunnosta vuokratuloa. Piensijoittajalla ei ole yleensä mahdollisuutta hankkia useampaa sijoitusasuntoa, joten hajautus jää heikoksi. Likviditeettiriski, eli riski sille että sijoituksen myyminen kestää toivottua pidempään, on myös suurempi asuntosijoittamisessa verrattuna esim. osakesijoituksiin. Asuntosijoituksia voi myös tehdä erilaisten rahastojen kautta.

Omaisuudenhoitopalvelut – Impakti-palvelun kautta tarjoamme asiakkaillemme täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalvelua. Käytännössä tämä tarkoittaa, että selvitämme kyselyllä asiakkaalle sopivan riskitason ja rakennamme siihen sopivan sijoitussuunnitelman ja -salkun. Kun asiakas sijoittaa rahaa palveluumme, hoidamme rahan siirron jälkeen kaiken. Asiakkaan ei tarvitse huolehtia kauppojen teosta ja sijoitusten seurannasta. Me seuraamme salkun kehitystä, tasapainotamme salkkua ja teemme tarvittaessa muutoksia sijoitusstrategiaan.

Omaisuudenhoito on avaimet käteen –tapa sijoittaa ilman, että asiakkaan tarvitsee itse perehtyä syvällisesti sijoittamiseen. Omaisuudenhoidossa jokaisen on syytä kuitenkin ymmärtää sijoittamiseen liittyvät riskit.

Perinteisesti omaisuudenhoito palveluna on ollut tarjolla vain sijoittajille, joilla on paljon varallisuutta. Palvelun automatisoinnin myötä voimme kuitenkin tarjota palvelumme jo tuhannen euron sijoituksille.

Aloita sijoittaminen jo tänään

Aloita sijoittaminen