AloitaAktia

Sijoittamisen kulut - mistä kannattaa maksaa?

Sijoitustuotteiden erilaiset palkkiorakenteet ja termistöviidakko voi vaikeuttaa kulujen ymmärtämistä. Tässä artikkelissa selitämme yleisimmät kulut ja kerromme, mistä kannattaa maksaa.

Giuseppe Coco
Johtaja, digitaaliset varainhoitopalvelut
10 min read
25. elokuuta 2020

Vuosien varrella olen keskustellut monien ystävieni kanssa sijoittamisesta. Osa heistä on kokeneempia konkareita ja toiset eivät omien sanojensa mukaan ymmärrä aiheesta mitään. Kaikilla on kuitenkin ollut tieto siitä, että sijoittaessa kuluihin kannattaa kiinnittää huomiota. Miksi näin on?

Pienten ja suurempienkin sijoittajien tietoisuus sijoittamiseen liittyvistä kuluista on kasvanut osin siksi että kilpailtuna alana eri toimijat nokittavat jatkuvasti toisiaan tarjoamalla yhä halvempia palveluita. EU-maita koskeva sääntely (MiFID) on myös tiukentunut ja nykyisin toimijoilla on lain sanelema pakko esittää kuluja koskevat tiedot läpinäkyvästi ja noudattaen samaa standardia vertailukelpoisuuden takaamiseksi.

Sijoitustuotteiden erilaisten palkkiorakenteiden ja moninaisen termistön takia voi olla hankala vertailla eri palveluiden kuluja tietämättä mistä on kyse. Käyn tässä blogissa läpi tyypillittamiseen liittyviä kuluja esimerkkien kera. Tässä tärkeimmät huomiot:

  • Kulujen tulisi aina olla kohtuulliset suhteessa sijoitettuun summaan. 5 euroakin voi olla iso palkkio jos sijoitettava summa on pieni.
  • Samalla tavoin kuin tuotto kerryttää tuottoa yli ajan (korkoa korolle), myös kuluilla on kertaantuva vaikutus (kulua kululle).
  • Tärkeintä on tuotto kulujen jälkeen – pelkkien kulujen tuijottaminen voi johtaa huonoon lopputulokseen.
  • Halvin tapa sijoittaa on tehdä kaikki itse, mutta se ei ole kaikille mieluisin vaihtoehto. Vertaa mitä palvelut maksavat, ja mitä saat vastineeksi rahallesi.

Sijoittamiseen liittyvät kulut voidaan jakaa ylätasolla kahteen luokkaan: Kertaluontoisiin kuluihin, joita peritään sijoituksen ostamisen tai myymisen (eli kaupan) yhteydessä sekä jatkuviin kuluja, joita peritään esimerkiksi päivittäin sijoituksen arvosta.

Kertaluontoiset kulut, kuten välityspalkkiot ja merkintä/lunastuspalkkiot

Osakkeen tai pörssilistatun indeksirahaston (ETF) kaupan yhteydessä peritään välityspalkkio. Tällä hetkellä tyypillinen välityspalkkio yhdelle ETF-kaupalle voi olla esimerkiksi 0.30 % sijoitettavasta summasta tai vähintään 15 €. Esimerkiksi jos ostat ETF:n 1000 eurolla olisi välityspalkkion osuus sijoitettavasta summasta 1.5 %. Samalla tavalla kuin tuotto kerryttää tuottoa yli ajan (korkoa korolle), myös välityspalkkion vaikutus kertaantuu (kulua kululle), sillä sijoituksen alkusumma pienenee. Maksaessasi palkkion menetät myös tuoton sen kokoiselle sijoitukselle. Välityspalkkio pitää myös maksaa myös siinä tapauksessa, että lunastaa osan sijoituksista matkan varrella ja viimeistään sijoitushorisonttisi loppupäässä.

Ostettaessa esimerkiksi osakkeita tai ETFiä ostoja kannattaa tehdä isommissa erissä. Tällöin välityspalkkio pysyy kohtuullisena suhteessa sijoitettuun summaan. Toisaalta lyhyellä aikavälillä sijoitusten arvot voivat vaihdella paljonkin jolloin ajallisen hajauttamisen merkitys korostuu. Siksi esimerkiksi 200 euron kuukausittainen sijoitus voi olla järkevämpi kuin 1000 euron sijoittaminen viiden kuukauden välein.

Impakti-palvelussa asiakas ei maksa välityspalkkioita, vaan katamme ne asiakkaan puolesta. Ilmaiset lisäsijoitukset ja lunastukset Impakti-palvelussa tuovat joustavuutta sijoittamiseen.

Jatkuvat kulut – Hallinnointipalkkio

Kenties yleisin kulu sijoittamisessa on hallinnointipalkkio, jota maksetaan esimerkiksi rahasto- ja ETF-sijoituksista. Hallinnointipalkkio lasketaan usein prosenttiosuutena salkun tai rahaston arvosta vuodessa. Esimerkiksi jos hallinnointipalkkio on 0.45 % ja salkun arvo on 1000 €, perittäisiin siitä yhteensä 4.5 euroa palkkioita vuodessa. Hallinnointipalkkio pysyy yleensä samana riippumatta siitä kuinka iso salkku on, eikä siihen liity samoja ongelmia kuin välityspalkkioissa silloin kun sijoitussummat ovat pienempiä.

Rahastoissa ja ETFissä tulee kuitenkin kiinnittää huomiota niiden kokonaiskustannuksiin (TER), sillä hallinnointipalkkio ei yleensä sisällä muita sijoitustoiminnan kuluja: rahasto tai ETF on salkku siinä missä muutkin. Kun rahasto tai ETF ostaa/myy sijoituksen se käyttää sijoittajien varoja kaupan välityspalkkion maksamiseksi, mikä laskee rahaston arvoa ja siten sijoituksesi tuottoa. Rahastot ovat kuitenkin niin isoja, että ne saavat tuntuvaa paljousalennusta välityspalkkioista eikä vaikutus rahaston tuottoon ole siksi kovin iso mikäli rahasto käy maltillisesti kauppaa.

Impakti-palvelun hallinnointipalkkio on sama 0.45 % salkun koosta riippumatta. Lisäksi salkun kokonaiskuluihin vaikuttavat ETF-rahastojen ja Impakti-rahaston hallinnointipalkkiot (0.18 % - 0.45 % riippuen valitsemastasi salkusta). Kun käymme kauppaa salkussasi, on se sinulle ilmaista eivätkä sen kulut myöskään laske sijoituksesi arvoa.

Jatkuvat kulut – Säilytyskulut ja muut palvelumaksut

Säilytyspalkkio tai palvelumaksu on pankin perimä maksu siitä, että he pitävät kirjaa ja "säilyttävät" tietoja sijoituksistasi. Säilytys- tai palvelumaksuja peritään yleensä vain silloin kun sijoittaa pörssilistattuihin arvopapereihin kuten osakkeisiin tai ETF:iin. Rahastosijoituksista ei tyypillisesti peritä mitään säilytysmaksuja.

Impakti-palvelussa asiakas ei maksa säilytyskuluja, vaikka varoja sijoitetaankin kustannustehokkaisiin ETFiin.

Jatkuvat kulut – Tuottopalkkio

Tuottopalkkio on monia sijoittajia hämmentävä asia – se esitetään usein avaintietoesitteissä yhtenä ison näköisenä %-palkkiona. Toisin kuin välityspalkkio ja hallinnointipalkkio, tuottopalkkiota ei lasketa sijoituksen arvosta vaan rahaston saavuttamasta ylituotosta suhteessa vertailuindeksiinsä. Esimerkiksi Mikro Markka -rahasto sijoittaa valikoituihin suomalaisiin pienyhtiöihin joten sen vertailuindeksi on indeksi, joka koostuu kaikista suomalaisista pienistä pörssiyrityksistä. Mikro Markan salkunhoitajien tavoitteena on saavuttaa vertailuindeksiään (eli keskimääräistä vertailukelpoista sijoitusta) parempi tuotto valitsemalla vain menestyneimmät suomalaiset pienyhtiöt rahastoon. Onnistuessaan tässä rahaston tuotto ylittää vertailuindeksin tuoton, ja tästä ylituotosta maksetaan tuottopalkkio. Jos rahasto menestyy huonommin kuin vertailuindeksinsä, ei tuottopalkkiota peritä.

Impakti-palvelusta ei peritä tuottopalkkioita. Impakti-salkussa käytetystä Impakti-rahastosta ei myöskään peritä tuottopalkkiota.

Mistä kannattaa maksaa?

Tuottopalkkio on oiva esimerkki siitä kuinka kulujen sokea tuijottaminen ei välttämättä ole aina järkevintä ja vain tuotolla kulujen jälkeen on merkitystä. Tulevista tuotoista ei kuitenkaan voi luvata etukäteen mitään, joten järkevintä on yrittää pitää kulut niin matalina kuin mahdollista.

Kannattaa kuitenkin miettiä, mistä on valmis maksamaan ja mistä ei. Halvimpia tapoja sijoittaa on kerätä isompia summia ja sijoittaa niitä itse valittuihin osakkeisiin maksaen vain välityspalkkiot ja mahdolliset säilytysmaksut. Sijoittajalle, joka on kiinnostunut pörssikurssien seuraamisesta ja sijoituspäätösten tekemisestä tämä voi olla mieluisakin vaihtoehto. Monelle sijoittaminen on asia jossa haluaa olla mukana, mutta joka tuntuu niin vieraalta, ettei hyppääminen suoraan syvään päätyyn omin neuvoin tunnu hyvältä idealta.

Vastuullisen sijoittamisen haasteet

Erityisesti vastuullinen sijoittaminen omatoimisesti on haastavaa johtuen sijoitusten rajallisesta tarjonnasta. Hyvien ETFien löytäminen on hankalaa ja salkun hajautus jää helposti heikoksi. Impakti-sijoitukset ovat puolestaan usein sellaisia joihin piensijoittaja ei voi sijoittaa ollenkaan johtuen korkeista minimisijoituksista - esimerkiksi uusiutuvan energian rakennusprojektit rahoitetaan pääomarahastoilla, joiden minimisijoitus on sijoittajalle tyypillisesti 100 000 euroa. Lisäksi impakti-sijoitus voi usein olla sijoitus pieneen yritykseen, joka hakee yksityistä rahoitusta esimerkiksi enkelisijoittajilta. Piensijoittajia ei yleensä kutsuta näihin neuvottelupöytiin, vaan rahoituksen etsiminen perustuu yrittäjien omiin rahoitusmaailman kontakteihin. Näissäkin tapauksissa pienet yritykset etsivät usein muutaman isomman sijoittajan, jolloin sijoitussummat olisivat yksittäiselle piensijoittajille muutenkin liian suuria.

Impakti-salkun edut

  • Sijoittamalla Impakti-palveluun saat arvomaailmaasi vastaavan laajasti hajautetun salkun, joka on automaattisesti tasapainossa ilman lisäkustannuksia sinulle.
  • Pääset mukaan impakti-hankkeisiin, joihin sijoittaminen on piensijoittajille yleensä mahdotonta. Impakti-salkkumme takana työskentelevä tiimi etsii asiakkaillemme jatkuvasti parhaita impakti-sijoituksia.
  • Kulujen osuus salkusta on sama riippumatta siitä kuinka paljon sijoitat. Hallinnointipalkkio on aina sama, 0.45 %.
  • Impakti-salkku on joustava – 1000 euron alkusijoitus on tarpeen jotta saamme salkkusi käyntiin riittävällä hajautuksella. Tämän jälkeen lisäsijoituksen koolla ei ole väliä ja voit kuukausisäästää vaikka 5 euroa kerrallaan. Äkillisen tarpeen ilmetessä on lunastaminenkin ilmaista, vaikka suosittelemmekin sijoittamisessa pitkäjänteisyyttä jotta korkoa korolle -ilmiö pääsee parhaiten töihin.

Aloita tänään ja selvitä, millainen salkku voisi sopia sinulle!

Aloita sijoittaminen jo tänään

Aloita sijoittaminen